Sportcentrum Balili

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In en om het pand geldende regels, u vindt deze op diverse plaatsen in het pand. Met het betreden van dit pand verklaart u zich akkoord met onze regels.

 

De directie behoudt zich het recht van toegang en het recht van beëindiging v. e. lidmaatschap voor, zonder opgaaf van reden.

 

Een ieder die lid wordt bij Sportcentrum Balili onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement en dient zich bij binnenkomst altijd te melden bij de receptie waar de lidmaatschapspas op geldigheid wordt gecontroleerd.

 

Het lidmaatschap en de lidmaatschappas is strikt persoonlijk.

 

Uw lidmaatschap kunt u alleen schriftelijk beëindigen door vóór de eerste van de maand van de daaropvolgende kalendermaand uw opzegging per opzegformulier/ of per mail te hebben ingediend, u ontvangt dan van ons een bevestiging van uw opzegging.

 

Zonder opzegbevestiging is uw opzegging niet rechtsgeldig.

 

Indien de contributie niet via de automatische incasso kan worden afgeschreven en daarmee de contributie niet is voldaan komen alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voor rekening van de cliënt.

 

Sportcentrum Balili is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van cliënten. Het sporten geschiedt op eigen risico.

 

In alle vakantieperiodes kan er een aangepast rooster gelden.

 

Prijswijzigingen zijn voorbehouden. De prijs kan jaarlijks worden herzien.

 

Zonder schriftelijke toestemming van de directie is maken van foto’s of filmen in en om het pand en/ of enige vorm van publicatie omtrent het sportcentrum ten strengste verboden.

 

Ieder lid is verplicht onrechtmatigheden te melden aan de receptie.

 

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet beslist de directie. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden die op dit formulier staan afgedrukt.

 

Je persoonsgegevens zullen door Sportcentrum Balili worden verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid

 

Voor het opnieuw laten aanmaken van een pasje (door verlies of schade) nemen wij € 5,- in rekening

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sportcentrum Balili om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportcentrum Balili. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u contact met ons opnemen en het bedrag storneren. Neemt u hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact met op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Het contract loopt voor de getekende looptijd. Na deze looptijd wordt het contract steeds maandelijks verlengt met 1 kalendermaand.

Download onze app en
start met trainen

Boek een dagpas

Bij Sportcentrum Balili vinden wij het belangrijk dat mensen hun doelen behalen en plezier hebben in het sporten.

Copyrights © Sportcentrum Balili 2023

Translate ยป